Caps

1
CHE
Volt
7
1
CHE
Volt
7
3
JEP
Arti
6
3
CHE
Celeste
6
3
STK
Juketown 3v3
6
3
CBH
Plasma 2022
6
3
CHE
Bulldog 2023
6
8
CHE
Carrera 2022
5
8
STK
Bulldog 2023
5
8
STK
Whiplash NFC
5

Assists

1
STK
Whiplash NFC
7
1
CBH
Plasma 2022
7
3
NFH
Plasma 2022
6
3
COO
Plasma 2022
6
3
NFH
Sky Dweller
6
3
CHE
Plasma 2022
6
3
STK
Sky Dweller
6
8
CHE
Gumbo
5
8
CHE
Whiplash NFC
5
8
CHE
Whiplash NFC
5

Tags

1
TAG
Juketown 3v3
30
2
CBH
Juketown 3v3
24
2
STK
Juketown 3v3
24
2
SUB
Juketown 3v3
24
5
CBH
Volt
23
5
NFH
Juketown 3v3
23
7
JEP
Juketown 3v3
22
7
JEP
Wamble
22
7
CHE
Juketown 3v3
22
7
STK
Juketown 3v3
22

Hold

1
COO
Plasma 2022
02:29
2
CBH
Wamble
02:22
3
WIZ
Almond 2023
02:21
3
WIZ
Wamble
02:21
5
CHE
Volt
02:19
6
STK
Whiplash NFC
02:17
7
CHE
Carrera 2022
02:15
8
CHE
Gumbo
02:14
9
WIZ
Sky Dweller
02:11
9
JEP
Sky Dweller
02:11

Prevent

1
NFH
Gumbo
03:48
2
WIZ
Sky Dweller
03:36
3
COO
Sky Dweller
03:34
4
JEP
Sky Dweller
03:33
5
STK
Sky Dweller
03:32
6
SUB
Plasma 2022
03:30
7
SUB
Sky Dweller
03:29
8
TAG
Sky Dweller
03:26
9
CHE
Plasma 2022
03:25
10
STK
Sky Dweller
03:24

Takeovers

1
TAG
Juketown 3v3
30
2
CBH
Juketown 3v3
24
2
STK
Juketown 3v3
24
2
SUB
Juketown 3v3
24
5
NFH
Juketown 3v3
23
6
JEP
Juketown 3v3
22
6
CHE
Juketown 3v3
22
8
CHE
Juketown 3v3
21
8
WIZ
Juketown 3v3
21
8
COO
Juketown 3v3
21

Takeover / Dispossessed

1
CBH
Plasma 2022
9
1
COO
Wamble
9
1
CHE
Celeste
9
4
CHE
Almond 2023
8
4
CHE
Gumbo
8
4
CHE
Juketown 3v3
8
4
NFH
Juketown 3v3
8
4
TAG
Whiplash NFC
8
4
CHE
REDLINE
8
4
WIZ
Bulldog 2023
8

Strong Takeovers

1
CBH
Juketown 3v3
16
1
WIZ
Wamble
16
3
CHE
Almond 2023
15
3
CHE
Sky Dweller
15
3
CBH
REDLINE
15
6
COO
Wamble
14
6
JEP
Wamble
14
6
CHE
REDLINE
14
6
CHE
Wamble
14
10
NFH
Almond 2023
13

Regrabs

1
SUB
Juketown 3v3
18
2
COO
Juketown 3v3
10
3
STK
Whiplash NFC
8
3
COO
Juketown 3v3
8
5
CHE
Plasma 2022
7
5
NFH
Plasma 2022
7
5
TAG
Volt
7
5
NFH
Almond 2023
7
5
CHE
Gumbo
7

Chains

1
NFH
Juketown 3v3
10
1
SUB
Juketown 3v3
10
3
STK
Volt
9
3
STK
Juketown 3v3
9
5
TAG
Plasma 2022
8
5
CBH
Juketown 3v3
8
5
TAG
Juketown 3v3
8
8
CHE
Juketown 3v3
7
8
CBH
Juketown 3v3
7
8
CHE
Juketown 3v3
7

Team Tap-in from Chain

1
CHE
Juketown 3v3
3
2
WIZ
Volt
2
2
WIZ
Plasma 2022
2
2
STK
Volt
2
2
COO
Plasma 2022
2
2
CHE
Carrera 2022
2
2
STK
Bulldog 2023
2
2
NFH
Gumbo
2
2
CHE
Bulldog 2023
2

Tap-in Merchants

1
CHE
Whiplash NFC
3
1
STK
Celeste
3
1
STK
Celeste
3
4
WIZ
Plasma 2022
2
4
CHE
Carrera 2022
2
4
WIZ
Volt
2
4
CHE
Bulldog 2023
2
4
STK
Bulldog 2023
2

Quick Returns

1
TAG
Juketown 3v3
13
1
WIZ
Juketown 3v3
13
1
CHE
Juketown 3v3
13
4
CHE
Juketown 3v3
12
5
WIZ
Juketown 3v3
11
5
JEP
Juketown 3v3
11
5
WIZ
Juketown 3v3
11
8
CBH
Juketown 3v3
10
8
CBH
Juketown 3v3
10
8
CHE
Juketown 3v3
10

Non-Takeover Returns

1
WIZ
Volt
8
2
WIZ
Volt
7
3
CBH
Gumbo
6
4
WIZ
Volt
4
4
NFH
Volt
4
4
CHE
Gumbo
4
4
JEP
Wamble
4
4
CHE
Bulldog 2023
4
4
CHE
Arti
4

Pups

1
NFH
Volt
5
1
TAG
Gumbo
5
1
COO
Gumbo
5
1
COO
Wamble
5
1
COO
Wamble
5

Pup Caps

2
CHE
Volt
3
2
TAG
Arti
3
5
WIZ
Volt
2
5
STK
Volt
2
5
WIZ
Carrera 2022
2
5
COO
Plasma 2022
2
5
NFH
Volt
2
5
WIZ
Volt
2

Cap / Grab

1
TAG
Arti
75%
2
CHE
Volt
54%
3
CHE
Bulldog 2023
43%
4
CHE
Carrera 2022
42%
4
CHE
Arti
42%
6
TAG
Carrera 2022
40%
7
SUB
Sky Dweller
38%
7
CBH
Plasma 2022
38%
7
CBH
Carrera 2022
38%
10
CHE
Volt
37%

Hold / Grab

1
COO
Plasma 2022
12.42
2
WIZ
Sky Dweller
10.08
3
TAG
Sky Dweller
10.00
4
WIZ
Carrera 2022
9.80
5
COO
Almond 2023
9.67
6
TAG
Gumbo
9.64
7
CBH
Bulldog 2023
9.60
8
NFH
Plasma 2022
9.54
9
CBH
Plasma 2022
9.50
10
COO
Bulldog 2023
9.44

Hold / Cap

1
TAG
Arti
7.67
2
CHE
Carrera 2022
8.00
3
STK
Whiplash NFC
8.25
4
JEP
Sky Dweller
9.00
5
TAG
Carrera 2022
9.50
6
STK
Juketown 3v3
9.83
7
CHE
Whiplash NFC
10.00
8
STK
Volt
10.50
8
STK
Sky Dweller
10.50
10
CHE
Volt
10.86

Long Hold

1
COO
Almond 2023
2
1
CHE
Carrera 2022
2
1
COO
Bulldog 2023
2
1
TAG
Combo Wombo
2
1
WIZ
Volt
2
1
CHE
Wamble
2
1
CHE
Celeste
2
8
NFH
Plasma 2022
1
8
NFH
Almond 2023
1
8
NFH
Almond 2023
1

Tag / Pop

1
WIZ
Volt
11
2
CHE
Almond 2023
7
2
CHE
Celeste
7
4
CHE
Gumbo
6
4
CHE
Gumbo
6
4
WIZ
Volt
6
8
WIZ
Volt
5
8
WIZ
Volt
5
8
CHE
Carrera 2022
5