Caps

1
IQQ
60
2
BMC
42
3
IQQ
37
4
TRS
36
5
TRS
35
6
BCR
34
7
BCR
33
10
BMC
23

Hold

1
BMC
00:50:38
2
IQQ
00:48:54
3
BCR
00:46:50
4
TRS
00:39:06
5
BCR
00:37:11
6
COB
00:36:35
7
COB
00:35:34
8
TRS
00:34:23
9
IQQ
00:32:38
10
CBL
00:32:10

Prevent

1
IQQ
01:14:22
2
BCR
01:10:00
3
CBL
01:07:25
4
BCR
01:05:10
5
TRS
00:57:28
6
TRS
00:56:05
7
IQQ
00:53:58
8
COB
00:48:30
9
BMC
00:48:07
10
BMC
00:41:07

Returns

1
CBL
375
2
IQQ
305
3
COB
304
4
BMC
299
5
BCR
297
6
TRS
289
7
TRS
287
8
BCR
277
9
IQQ
245
10
CBL
237

Assists

2
IQQ
54
2
CBL
54
4
BCR
50
4
BCR
50
6
TRS
45
7
IQQ
44
7
TRS
44
9
BMC
40
10
BMC
36

Cap Difference

1
IQQ
41
1
IQQ
41
1
IQQ
41
5
BCR
12
5
CBL
12
5
BCR
12
5
BCR
12

Time Leading

1
IQQ
02:03:13
1
IQQ
02:03:13
1
IQQ
02:03:13
1
IQQ
02:03:13
5
BCR
01:49:37
5
BCR
01:49:37
5
BCR
01:49:37
8
BCR
01:40:19
9
CBL
01:21:55
9
CBL
01:21:55

Pups

1
IQQ
85
3
BCR
80
4
IQQ
79
5
IQQ
71
5
CBL
71
7
BMC
68
7
TRS
68
10
IQQ
62

Tagpros

2
IQQ
30
2
IQQ
30
4
BCR
27
5
TRS
26
8
IQQ
24
10
COB
23

Tags

1
CBL
430
2
IQQ
359
3
BCR
353
4
COB
352
5
TRS
345
6
BMC
344
7
BCR
340
8
TRS
320
10
IQQ
306

Non-Return Tags

2
IQQ
74
3
IQQ
69
4
BCR
63
4
BMC
63
7
IQQ
61
8
BCR
56
8
TRS
56
10
CBL
55

Returns Within Own Half

1
CBL
299
2
IQQ
261
3
COB
233
4
BCR
228
5
TRS
227
6
TRS
220
7
BMC
218
8
IQQ
199
9
BCR
194
10
CBL
190

Returns Within Opp Half

1
BCR
83
2
BMC
81
3
BMC
78
4
CBL
76
5
IQQ
74
6
TRS
73
6
COB
73
8
COB
71
9
BMC
69
9
BCR
69

Team Hold Whilst Prevent

1
IQQ
00:32:24
2
BCR
00:27:28
3
CBL
00:25:36
4
BCR
00:25:05
5
IQQ
00:22:39
6
BMC
00:20:11
7
TRS
00:19:51
8
COB
00:17:20
9
TRS
00:17:11
10
BMC
00:16:28

Hold Whilst Team Prevent

1
IQQ
00:14:42
2
BCR
00:13:24
3
BCR
00:11:35
4
BMC
00:11:00
5
IQQ
00:10:32
6
TRS
00:09:27
7
CBL
00:08:30
8
COB
00:08:24
9
TRS
00:08:12
10
CBL
00:07:51

Hold Whilst Opp Dont

1
IQQ
00:28:27
2
BCR
00:23:26
3
BMC
00:22:49
4
BCR
00:21:27
5
IQQ
00:19:33
6
TRS
00:19:28
7
COB
00:17:07
8
CBL
00:16:19
9
CBL
00:15:51
10
COB
00:15:31

Grabs

1
BMC
422
2
IQQ
420
3
TRS
411
4
TRS
397
5
BCR
395
6
BCR
374
7
COB
358
8
CBL
345
9
BMC
344
10
IQQ
328

Grab / Flaccid

1
TRS
4.07
2
IQQ
3.78
3
CBL
3.77
4
BCR
3.64
5
BMC
3.58
5
IQQ
3.58
7
IQQ
3.49
8
CBL
3.42
9
COB
3.36
10
BMC
3.34

Grabs Whilst Opp Prevent

1
TRS
89
2
BMC
85
3
IQQ
74
4
TRS
71
5
IQQ
69
6
BMC
66
8
BCR
59
9
COB
56
10
BCR
52

Grabs Whilst Opp Hold

1
BMC
177
2
TRS
153
3
TRS
144
4
COB
134
4
BCR
134
6
IQQ
128
7
BMC
121
8
COB
120
9
BCR
117
10
CBL
113

Failed Caps

1
BMC
11
2
TRS
9
2
BMC
9
2
IQQ
9
5
COB
8
9
TRS
7

Quick Returns

1
CBL
177
2
IQQ
163
3
TRS
130
4
BCR
125
5
COB
117
6
BMC
110
7
TRS
107
8
BCR
105
9
IQQ
98
10
BMC
93

Key Returns

2
BCR
13
3
BCR
11
3
IQQ
11
3
CBL
11
3
BMC
11
3
TRS
11
8
IQQ
10
9
BMC
9
9
TRS
9

Saves

2
BMC
9
4
TRS
8
6
IQQ
7
9
TRS
6
9
TRS
6

Clearances

1
COB
32
3
IQQ
28
4
BMC
27
5
TRS
25
6
BMC
23
6
IQQ
23
6
BCR
23
9
CBL
22
9
COB
22

Resets

1
BCR
73
3
CBL
67
4
BCR
63
5
COB
56
6
TRS
55
7
TRS
54
8
IQQ
49
10
COB
45

Handoffs

1
BCR
92
2
BMC
86
3
TRS
83
3
BCR
83
5
BMC
82
6
TRS
75
7
IQQ
66
8
COB
62
9
IQQ
61
9
COB
61

Kisses

1
COB
29
2
TRS
26
3
IQQ
23
4
BCR
22
5
BMC
21
5
TRS
21
7
BCR
19
8
IQQ
18
8
COB
18
10
CBL
13

Non-Drop Pops

1
BMC
48
2
IQQ
54
4
IQQ
59
6
TRS
65
8
BCR
69
9
COB
73
9
BCR
73

Tag / Pop

1
CBL
270
2
IQQ
194
3
BCR
190
4
TRS
186
5
TRS
146
6
BCR
111
7
COB
76
8
BMC
74
9
IQQ
65
10
COB
41

Cap / Grab

1
IQQ
14.29%
2
BCR
13.19%
3
IQQ
11.28%
4
CBL
11.27%
5
IQQ
10.56%
6
BMC
9.95%
7
TRS
9.07%
8
BCR
8.82%
9
CBL
8.70%
10
BCR
8.61%

Hold / Grab

1
BCR
7.51
2
COB
7.29
3
TRS
7.22
4
BMC
7.20
5
CBL
7.02
6
IQQ
6.99
7
BMC
6.54
8
COB
6.35
9
IQQ
6.31
10
TRS
6.15

Hold / Cap

1
BCR
44.58
2
IQQ
48.90
3
IQQ
52.92
4
CBL
56.07
5
TRS
57.31
6
IQQ
59.76
7
CBL
62.26
8
BCR
65.62
9
TRS
67.03
10
BCR
71.30

Cap from Pup

1
IQQ
24
3
BMC
19
4
BCR
18
5
TRS
17
6
IQQ
16
8
BCR
13
9
TRS
12
10
CBL
10

Cap from regrab

1
IQQ
17
2
BCR
16
3
IQQ
11
4
TRS
8
4
BMC
8
7
BMC
7
7
TRS
7
10
BCR
6

Cap from Prevent

1
IQQ
41
2
TRS
26
2
IQQ
26
4
BMC
24
6
BCR
21
6
BCR
21
8
TRS
19
10
BMC
14

Cap from Handoff

1
BMC
5
2
TRS
4
2
BCR
4
2
BMC
4
2
IQQ
4
6
IQQ
3
6
COB
3
10
BCR
2

Assist from Prevent

2
CBL
49
3
IQQ
46
4
BCR
41
5
TRS
39
6
BCR
38
6
TRS
38
9
BMC
29
10
IQQ
28

Assist from Handoff

1
BCR
5
2
BMC
4
2
TRS
4
2
BMC
4
6
IQQ
3
6
COB
3
10
BCR
2

Caps from Rough Grabs

1
IQQ
8
2
TRS
6
2
IQQ
6
4
BMC
4
5
BCR
3
7
TRS
2
7
BMC
2
10
IQQ
1

Long Holds

1
BCR
39
2
BMC
33
3
IQQ
27
4
COB
25
6
COB
20
7
TRS
16
7
BCR
16
9
TRS
13
10
IQQ
11

Caps from Long Hold

1
IQQ
6
2
BCR
4
5
BMC
3
6
IQQ
2
6
COB
2
6
BMC
2
10
TRS
1

Buttoning

1
BCR
04:56
2
CBL
03:22
3
TRS
03:05
4
IQQ
02:56
5
CBL
02:45
6
BCR
02:33
7
IQQ
01:55
7
BCR
01:55
9
BCR
01:42
10
CBL
01:38

Time Dead

1
TRS
06:42
2
CBL
08:00
3
BCR
08:09
4
IQQ
08:15
5
TRS
09:57
6
COB
10:36
7
BMC
10:51
8
BCR
11:27
9
IQQ
12:03
10
BMC
13:30