Caps

1
GAB
79
2
HJS
77
3
TRS
64
4
TAG
54
5
HJS
47
6
GAB
45
7
CBH
44
9
TAG
37

Hold

1
TRS
01:11:51
2
HJS
01:09:49
3
GAB
01:09:20
4
CBH
01:00:54
5
TAG
00:57:58
6
TBB
00:56:48
7
TAG
00:53:00
8
HJS
00:52:42
9
TRS
00:51:44
10
CBH
00:51:29

Prevent

1
HJS
01:31:04
2
GAB
01:27:30
3
GAB
01:24:22
4
TRS
01:22:13
5
TRS
01:21:08
6
HJS
01:19:54
7
TBB
01:08:00
8
CBH
01:06:42
9
UTC
01:01:48
10
UTC
00:55:02

Returns

1
HJS
449
2
TRS
416
3
GAB
371
4
GAB
370
5
UTC
338
6
CBH
334
7
HJS
331
8
UTC
323
9
TAG
322
9
TRS
322

Assists

1
HJS
99
2
GAB
87
4
GAB
82
5
TRS
76
7
TAG
61
8
CBH
60
9
HJS
56

Cap Difference

1
HJS
66
1
HJS
66
1
HJS
66
5
TRS
34
6
GAB
27
6
GAB
27
6
GAB
27
6
GAB
27
10
TRS
23

Time Leading

1
HJS
02:33:12
1
HJS
02:33:12
1
HJS
02:33:12
4
HJS
02:32:38
5
TRS
02:28:31
6
GAB
02:22:07
6
GAB
02:22:07
6
GAB
02:22:07
6
GAB
02:22:07
10
TRS
02:20:05

Pups

2
TRS
105
3
HJS
104
4
GAB
99
5
CBH
98
6
GAB
93
7
TAG
85
7
TAG
85
9
HJS
84
10
UTC
83

Tagpros

1
HJS
45
4
TAG
37
5
CBH
36
5
GAB
36
8
GAB
34
9
GAB
32
10
TRS
30

Tags

1
HJS
568
2
TRS
496
3
GAB
454
4
CBH
439
5
GAB
422
6
TRS
400
7
HJS
397
8
GAB
389
10
UTC
381

Non-Return Tags

1
HJS
119
2
CBH
105
3
GAB
102
5
GAB
84
6
GAB
83
8
TRS
78
9
UTC
75
10
TAG
69

Returns Within Own Half

1
HJS
327
2
TRS
286
3
GAB
285
4
GAB
280
5
HJS
259
6
CBH
236
7
UTC
235
8
UTC
234
9
TRS
233
10
TBB
213

Returns Within Opp Half

1
TRS
130
3
HJS
122
4
SHA
112
5
TAG
111
6
GAB
109
7
GAB
106
8
UTC
103
10
TAG
99

Team Hold Whilst Prevent

1
HJS
00:43:31
2
TRS
00:39:37
3
TRS
00:38:56
4
HJS
00:38:30
5
GAB
00:35:56
6
GAB
00:35:21
7
CBH
00:30:27
8
TBB
00:29:33
9
UTC
00:22:04
10
UTC
00:20:32

Hold Whilst Team Prevent

1
GAB
00:21:24
2
HJS
00:21:15
3
TRS
00:21:10
4
TRS
00:17:55
5
HJS
00:17:38
6
CBH
00:16:01
7
TBB
00:14:13
8
TAG
00:13:27
9
CBH
00:13:25
10
GAB
00:12:33

Hold Whilst Opp Dont

1
TRS
00:37:38
2
HJS
00:35:20
3
GAB
00:34:41
4
HJS
00:29:18
5
TRS
00:29:05
6
CBH
00:28:24
7
TAG
00:26:57
8
TBB
00:26:36
9
CBH
00:24:02
10
TAG
00:23:22

Grabs

1
TRS
579
2
GAB
574
3
HJS
565
4
TAG
507
6
CBH
483
7
HJS
477
9
TAG
452
10
GAB
438

Grab / Flaccid

1
SHA
4.85
2
TAG
4.78
3
TRS
4.71
4
HJS
4.56
5
HJS
4.29
6
UTC
4.26
7
GAB
4.19
8
GAB
4.18
9
SHA
4.16
10
HJS
4.11

Grabs Whilst Opp Prevent

1
GAB
121
2
GAB
98
3
TRS
93
4
CBH
79
4
HJS
79
6
TAG
76
8
TAG
70
9
HJS
66
10
TBB
62

Grabs Whilst Opp Hold

1
TRS
210
2
HJS
197
3
TAG
194
4
GAB
189
6
CBH
178
7
TBB
164
8
GAB
163
9
TAG
162
10
TRS
161

Failed Caps

1
TRS
22
1
TAG
22
3
GAB
19
6
TAG
15
7
CBH
14
7
HJS
14
9
HJS
12
10
GAB
10

Quick Returns

1
HJS
170
2
TRS
160
3
GAB
158
4
GAB
148
5
UTC
137
6
HJS
121
7
CBH
115
8
TRS
113
9
TBB
101
10
UTC
99

Key Returns

1
HJS
25
2
UTC
20
4
GAB
19
6
TAG
17
7
TRS
16
10
CBH
13

Saves

3
TBB
14
4
SHA
13
5
TAG
11
6
HJS
10
6
GAB
10
6
TBB
10
10
CBH
8

Clearances

1
TAG
50
3
SHA
49
5
GAB
43
7
TBB
40
8
SHA
39
9
UTC
38
9
TBB
38

Resets

2
GAB
96
3
HJS
94
4
GAB
92
5
TRS
80
7
CBH
75
8
TBB
65
9
TBB
59
10
TAG
57

Handoffs

2
TRS
93
3
TAG
87
5
TAG
80
6
CBH
76
6
GAB
76
8
SHA
74
8
GAB
74
10
HJS
69

Kisses

1
GAB
34
2
TBB
31
5
TAG
28
6
TRS
25
7
HJS
24
7
SHA
24
7
TBB
24
10
CBH
23

Non-Drop Pops

2
HJS
3
4
TBB
25
6
TAG
36
8
SHA
40
9
TBB
43
10
CBH
47

Tag / Pop

1
HJS
327
2
GAB
265
3
TRS
239
4
GAB
195
5
CBH
144
6
HJS
129
7
TRS
116
8
TBB
112
9
TAG
93
10
UTC
85

Cap / Grab

1
GAB
13.76%
2
HJS
13.63%
3
UTC
12.24%
4
CBH
11.88%
5
TRS
11.05%
6
TAG
10.65%
7
GAB
10.27%
8
GAB
10.12%
9
UTC
10.00%
10
HJS
9.85%

Hold / Grab

1
TBB
8.99
2
CBH
7.96
3
TAG
7.69
4
HJS
7.55
5
TRS
7.45
6
HJS
7.41
7
CBH
7.39
8
GAB
7.25
9
SHA
7.18
10
TBB
7.13

Hold / Cap

1
UTC
50.00
2
GAB
52.66
3
HJS
54.40
4
GAB
55.31
5
GAB
56.00
6
UTC
57.38
7
TAG
58.89
8
TRS
60.50
9
CBH
62.17
10
TBB
67.25

Cap from Pup

1
GAB
32
2
HJS
30
3
TRS
23
4
CBH
21
6
TAG
19
7
TAG
15
7
GAB
15
9
HJS
14
10
TBB
13

Cap from regrab

1
HJS
21
2
HJS
18
2
TAG
18
5
CBH
16
5
TAG
16
7
GAB
15
8
TRS
14
8
GAB
14

Cap from Prevent

1
HJS
59
2
GAB
56
3
TRS
43
4
TAG
37
5
CBH
32
5
HJS
32
7
GAB
30
8
TAG
29
9
SHA
27

Cap from Handoff

1
TRS
7
2
CBH
6
2
HJS
6
4
TAG
5
4
GAB
5
4
TAG
5
8
HJS
4
8
GAB
4
10
SHA
3

Assist from Prevent

1
HJS
84
2
GAB
82
3
GAB
77
5
TRS
62
7
CBH
48
8
TAG
39
10
TBB
36

Assist from Handoff

1
TRS
5
4
CBH
4
4
HJS
4
4
HJS
4
4
TAG
4
9
TRS
3

Caps from Rough Grabs

1
GAB
19
2
GAB
9
3
TRS
7
5
HJS
6
5
SHA
6
8
CBH
5
8
HJS
5
8
TAG
5

Long Holds

1
TBB
46
2
HJS
45
3
TRS
44
4
GAB
41
6
TAG
40
7
TBB
26
8
HJS
23
9
SHA
22
9
TAG
22

Caps from Long Hold

1
GAB
8
2
TRS
5
2
CBH
5
2
HJS
5
2
GAB
5
8
TAG
4
9
UTC
3

Buttoning

1
CBH
04:15
2
TBB
04:12
3
CBH
04:02
4
GAB
03:35
5
TAG
03:10
6
TRS
03:09
7
GAB
03:00
8
HJS
02:55
9
UTC
02:50
10
TBB
02:48

Time Dead

1
HJS
00:18
2
UTC
00:33
3
TAG
02:30
4
TAG
05:48
5
TBB
05:57
6
CBH
06:45
7
SHA
06:48
8
CBH
07:12
9
GAB
07:51
10
SHA
09:33